De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • VVD in Enschede twijfelt aan steun bouw vervangende moskee

VVD in Enschede twijfelt aan steun bouw vervangende moskee

ENSCHEDE - Een minderheid in de gemeenteraad wil opnieuw proberen de bouw van een moskee in Enschede tegen te houden, maar de kans is daarop minimaal, want  een riante meerderheid, waaronder de meeste collegepartijen, zien geen reden om te tornen aan een raadsbesluit van vier jaar geleden, dat volgens duidelijk genoeg is. Alleen de VVD overweegt  tegen de verrijzenis van een moskee met een verenigingsgebouw te stemmen. De stemmingen vinden morgenavond in een vervolgzitting van de volksvertegenwoordiging van Enschede plaats.

De beoogde gebouwen zijn  op de hoek van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat gedacht. Daartoe werd in 2016 al besloten, maar de Raad van State oordeelde dat aan de wijziging van het bestemmingsplan goedkeuring moest worden vanwege de verkeerssituatie op nabij de plek waar moskee en verenigingsgebouw zouden komen. Zulks om redenen van een onoverzichtelijke verkeerssituatie met onder andere een gering aantal parkeerplekken.

Om de bouw alsnog doorgang te laten vinden heeft het college het plan vooral verkeerskundig aangepast. Opvallend is met name dat de VVD bij monde van woordvoerder Nijhuis vanavond geharnaste weerstand ventileerde, ofschoon onduidelijk is of hij namens de gehele liberale fractie sprak. Inhoudelijk is het plan niet veranderd, want het voorziet nog steeds in een gebedsruimte en enkele zalen, met ruimte voor een kleine winkel en (ondergeschikte) horeca.

Nijhuis wees er vanavond op dat naar zijn mening de afgelopen jaren geregeld is gebleken dat afspraken niet worden nagekomen in de beide moskeeën die in de nieuwe zullen opgaan. Hij noemde onder meer het volume van de gebedsoproepen, de zogenoemde azan, waarover afspraken werden gemaakt die niet zouden worden nagekomen, tot leedwezen van omwonenden én politici. Ook het CDA stoort zich hieraan, liet woordvoerder Ten Vergert weten. Nijhuis kreeg bovendien nadrukkelijk steun van voorman Elferink van de PVV en eenmansfracties van de 'groepen' Versteeg en Brouwer. Ook werd gewag gemaakt van geldstomen uit Ankara en invloed van Erdogan. Volgens het raadslid Sariakce van DENK is dit allemaal onwaar.

Volgens wethouder Van den Berg is er weinig mis met de bouw van de moskee en zijn de aantijgingen op weinig gebaseerd. Van den Berg  was vier jaar geleden fractieleider van BBE dat toen ferm oppositie voerde, fervent criticaster van de grondverkoop ten behoeve van de bouw van een grotere moskee, waarna BBE de verkiezingen glansrijk won en Van den Berg wethouder werd.

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!