De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Zandwinplas op Rutbekerveld in Enschede gaat ook natuur dienen

Zandwinplas op Rutbekerveld in Enschede gaat ook natuur dienen

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil de zandwinplas op het Rutbekerveld met 25 hectare uitbreiden. Gelijktijdig denkt initiatiefnemer K3Delta ((namens Goorsche Veld bv) erover om de zuidwestzijde ondieper te maken, waardoor versterking van de landschap- en natuurontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede legt dit voor aan de gemeenteraad.

Dit zogenoemde gebiedsspecifiek beleid is bedoeld om aanvullende eisen te kunnen stellen aan het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem. Dat is van belang omdat het werk plaatsgrijpt in een watersysteem om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater goed te kunnen beschermen is het noodzakelijk om te bepalen welke kwaliteitseisen gesteld moeten worden aan het toe te passen materiaal.

Bij de werkzaamheden van K3Delta is in samenwerking met VOF Zandwinning Rutbekerveld (Roelofs Zandwinning) van plan om het zuidwestelijke deel van de plas minder diep te maken met herbruikbare grond en baggerspecie. Dit deel van de plas wordt Goorsche Veld genoemd. Voor de herinrichting is in 2013 een inrichtingsplan opgesteld. Er zal moeten worden voldaan aan de eisen van het waterschap Vechtstromen.

De werkzaamheden vinden plaats teneinde zand te winnen voor een aantal projecten, waaronder woningbouw en de nieuwe N18. Bij deze ontwikkelingen is niet alleen zand nodig, maar komt geregeld ook herbruikbare grond vrij. Landschap Overijssel heeft al enkele jaren geleden een plan opgesteld voor de opwaardering van diepe zandwinplassen, waardoor natuurontwikkeling in oeverzones veel beter op gang komt.

Deel dit nieuws!