De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCCCLII

En straks, waarom Wilders straks op zijn sloffen de grootste wordt. Ook hier bestaat alles uit drie.

Ten eerste omdat hij zal profiteren van het verlies der regeringspartijen, inzonderheid VVD en CDA, in mindere mate D66 en in nog mindere mate de ChristenUnie. Het is de prijs van compromissen als tol van regeringsverantwoordelijkheid, zeker in onzekere tijden.

Ten tweede speelt de coalitiepartijen parten dat de regering op advies van gestudeerde deskundigen ter bestijding van corona tal van maategelen heeft genomen die de vrijheid, inzonderheid die van de ongebreidelde consumptiedrift, duchtig inperken, om het gevreesde virus uit te bannen, wat niet wil zeggen dat ik alle maatregelen begrijp, denk aan het verbod op het bezoeken van horecazaken waar alle 'voorzorgregels' in acht kunnen en worden genomen.

Ten derde blijkt in deze tijden dat Wilders de beste politicus is in de Tweede Kamer, waarbij elk tegenagument dat over de inhoud van 's mans wereldbeeld en denkkader gaat niet ter zake doet, zolang hij binnen het raam van de wet democratisch politiek bedrijft, en dat is precies wat hij doet, gevat, helder, terzake eloquent, altijd to the point en bovenal scherp van tong en rap van tong - wel wat anders dan boreaal nepotisme en dantesk nepgewicht.

Voor mij staat vast dat Wilders straks op zijn sloffen de grootste wordt. Ook hier bestaat alles uit drie.

 

Deel dit nieuws!