De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bibliotheek in Hengelo op tweede plek Nederland qua aantal leden

Bibliotheek in Hengelo op tweede plek Nederland qua aantal leden

HENGELO - Het gaat meer dan goed met de bibliotheek in Hengelo, want één op de drie inwoners van de stad van de openbare leen- en leeszaal. In het gebouw aan de Beursstraat vinden trouwens tal van activiteiten plaats, los van het uitlenen en innemen van boeken. Er zijn vergaderingen, bijeenkomsten, lezingen en educatieve initiatieven.

Tot halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw nam het aantal bibliotheekleden in Nederland vrijwel elk jaar toe, maar daarna begon dit aantal geleidelijk te dalen. Deze daling stabiliseerde in de periode 2006-2012, maar zette zich voort in de daaropvolgende jaren. Die trend hield aan, uitzonderingen daargelaten, zoals Hengelo.

De algehele tendens is dat het aantal volwassen leden sinds 2005 vrijwel elk jaar daalt, maar het aantal jeugdleden juist toeneemt. Een verklaring kan de introductie van landelijke programma’s als 'BoekStart' (waarin ouders van kinderen van nul tot vier jaar worden aangemoedigd kinderen gratis lid van de bibliotheek te maken) en het fenomeen 'Bibliotheek op school' (waarin kinderen via school lid worden van de bibliotheek). Sinds 2006 zijn er niet alleen meer jeugdleden dan volwassenen leden, zij bezoeken de bibliotheek ook vaker dan volwassenen. Verder zijn onder de bibliotheekbezoekers vrouwen, hoger opgeleiden en mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond in de meerderheid. Zij komen niet alleen naar de bibliotheek voor het lenen van boeken, doch ook om informatie op te zoeken of te studeren. Ook mensen zonder lidmaatschap gebruiken de bibliotheek van Hengelo in toenemende mate voor deze (nieuwe) functies.

Doet de bibliotheek in Hengelo het excellent, in Almelo gaat het sedert een aantal jaren dramatisch slecht vanwege het drastisch verminderen van de openingsuren, het heftig bezuinigen op activiteiten en bijeenkomsten. In de gemeente Enschede verkeert de biblotheek in een overgangsfase, mede door de aanstaande verhuizing naar het Wilminkplein/Cultuurkwartier.

Deel dit nieuws!