De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Woede in Azelo brengt wethouder Kotteman nog verder in nauw

Woede in Azelo brengt wethouder Kotteman nog verder in nauw

BORNE/AZELO -  Uit vrees voor burgerwoede en met het oog op een goede volgordelijke gang der dingen in d besluitvorming is een raadsbijeenkomst te gemeentehuize te elfder ure afgelast. Een meerderheid van de raad vindt, zo is in het presidium besloten, het beter eerst een informatieve bijeenkomst voor de omwonenden te houden, met name uit Azelo, waar in boosheid en onrust gedrenkte verontwaardiging heerst.

Om die reden is de informatieve vergadering van de gemeenteraad opgeschort. Deze vergadering stond op de rol om de raad bij te praten over het proces tot nu toe. Zoals bekende stak een storm van verontwaardiging op over het voorstel van het college terug te komen op het raadsbesluit tot snelle sluiting van het Asielzoekerscentrum nabij Azelo en rappe verkoop van het gebouw aan de Bornerbroekseweg. Vanwege het uitblijven van een koper met voldoende geld en een  goed plan  is het college voornemens hierop terug te komen en toch weer zo’n driehonderd asielzoekers te huisvesten in de gebouwen van het voormalige jongensinternaat der fraters maristen.

Hiertegen ontbrandde de volkswoede, want veel bewoners van Azelo en omgeving voelen zich – zacht gezegd – niet serieus genomen. Er zijn acties voorbereid en uitlaatkleppen klaargezet om  het college en de raad onomwonden te laten weten wat de stem des volks ervan vindt. Tegen deze achtergrond heeft burgemeester Pierik na ampel bestuurlijk beraad besloten de voor hedenavond uitgeschreven raadsvergadering op te schorten, onder het motto dat eerst de burger aan zet is en dat vervolgens de gemeenteraad het finale oordeel zal moeten vellen.

Saillant: de raad sprak vorige week in commissieverband trouwens al uit in meerderheid niet terug te willen komen op het eerdere besluit het voormalige Asielzoekerscentrum te sluiten, de gebouwen te verkopen en er dus nimmer asielzoekers te huisvesten. En spartelde wethouder Kotteman tegen. Hij zal terug moeten komen op heropening óf de consequentie accepteren.

Deel dit nieuws!