De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo komt met criteria voor nieuw gebruik van oude bibliotheek

Hengelo komt met criteria voor nieuw gebruik van oude bibliotheek

HENGELO - Het college van burgemeester en wethouders te Hengelo wil de voormalige bibliotheek aan de Vondelstraat verkopen en stelt de gemeenteraad voor dat het verkoopbedrag één aspect is, want een commissie zal vijf plannen van potentiële kopers selecteren en vervolgens is het aan de raad im op basis van adviezen een keuze maken. De bedoeling is medio volgend jaar tot verkoop over te gaan.

De gemeente Hengelo benutte het gebouw de afgelopen jaren als gemeentelijk archief, maar dat is niet meer nodig vanwege het nieuwe stadhuis. De wijze van verkoop is vergelijkbaar met die van de panden aan de Paul Krugerstraat en de Bataafse Kamp. Het markante gebouw is in de periode van 1930 tot en met 1986 in gebruik geweest als fabrieksbibliotheek van Stork van 1986 tot 2015 als Pinksterkerk.

Al eerder peilde de gemeente de belangstelling.  Een groep beeldend kunstenaars voelde zich er thuis in toen ze er tijdelijk gebruik van mochten maken, als broedplaats en er werd gezinspeeld op behoud van deze functie, mogelijk in combinatie met een theater, een museum, een kunstzaal, mogelijk in combinatie met een aantal andere functies. De gemeente hief de kunstbroedstoof op, want wil het liefst woningen.

Het college laat weten dat het 'verkoopproces' in twee fases plaatsgrijpt: selectie en gunning. Er zijn beoordelingscriteria: een goede samenhang hebben met de buurt, aanvullende waarde hebben voor de stad en de koper moet voldoen aan de voorwaarden die verband houden die gelden voor een gemeentelijk monument. Het plan mag een minimale parkeerdruk veroorzaken en het moet qua verkeersbewegingen passen in de buurt. In laatste instantie, zo meldt het college, zal worden gekeken naar de geboden prijs en referenties van vergelijkbare projecten. Het plan weegt, stelt het college, zwaarder dan de verkoopprijs.

Deel dit nieuws!