De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCCCXLVIII

De gemeenteraad van Amelo heeft besloten dat het aantal prullenbakken in de stad moeten worden herverdeeld. Er moeten er dus niet meer of minder komen, maar ze moeten op betere plekken komen te staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich een dik jaar bekreund over het Integraal Beheer Openbare Ruimte. De belangrijkste conclusie na een jaar intensief onderzoek is vastgelegd in, jawel, een herverdelingsnota.

Na een jaar ambtelijk onderzoek en bestuurlijk gepalaver werd duidelijk dat het herverdelen van prullenbakken is één van de middelen is om een schoner Almelo te bereiken. Wel worden ze weggehaald waar ze niet nodig zijn en de overblijvende komen op  funtionele plekken. Je hoort als je dit leest  in je hoofd heftige discussies, hier en daar scheldwoord, in het heetst van de discussie de verhitte koppen-vergadering zelfs een dreiging met geweld. 

Het plan is nu in de finale fase, de gemeenteraad moet er nog wat van vinden, prullenbak voor prullenbak, van snoeppapierwikkel tot gebruikt voorbehoedsmiddel, daar wil een beetje gemeenteraad alles van weten en vooral hoe het daar komt. Voor het herplaatsingsplan komt er ook nog een communicatie- en inspraakplan. Dat we niet denken dat de geadoreerde 'burger' in het grote geheel dreigt te worden vergeten als het om 'een schoner Almelo' gaat.

 

 

Deel dit nieuws!