De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Van Haaf noemt druk op haar voor huizenbouw Rijssen-Holten onnodig

Van Haaf noemt druk op haar voor huizenbouw Rijssen-Holten onnodig

RIJSSEN/HOLTEN - Als er duidelijke behoefte is aan woningen in een gemeente kunnen die huizen 'altijd worden gebouwd. Zo reageert gedeputeerde Van Haaf van de provincie Overijssel op opmerkingen tijdens commissieberaad in de gemeente Rijssen-Holten. 'Er kan altijd gebouwd worden voor de (aantoonbare) behoefte', liet de VVD-gedeputeerde op twitter weten in een reactie op opmerkingen van bijkans alle raadsfracties in Rijssen-Holten en een bericht daarover op deze site.

Er is volgens de gedeputeerde onder voorwaarden altijd ruimte voor huizenbouw. Niet alleen is aantoonbare behoefte zo'n voorwaarde, want 'belangrijker' nog noemt ze dat het moet gaan om woningen die aan nóg twee voorwaarden voldoen: ze moeten 'voor de juiste doelgroep en op de juiste plek' komen te staan. Is dat het geval, dan is er naar de overtuiging van Van Haaf geen 'druk' vanuit Rijssen-Holten nodig. De raad van Rijssen-Holten drong bij wethouder Wessels wél aan op druk.

De gemeenteraad van Rijssen-Holten hoeft, liet Van Haaf de gemeenteraad vandaag weten, meer noch zwaardere druk uitoefenen op de provincie Overijssel om af te dwingen dat de gemeente de komende jaren meer woningen kan bouwen dan volgens de huidige provinciale richtlijnen is toegestaan. De kernen Stad Rijssen en dorp Holten zouden beide moeten bouwen om de toeloop uit het westen niet alleen te beperken tot Zwolle en Deventer, waar Van Haaf touwens woonachtig is. 

De gemeenteraad wees erop dat in de gemeente Rijssen-Holten er in een bouwen-bouwen-bouwen-stad een aanmerkelijk woningtekort bestaat, met name in de industriestad Rijssen. Daarnaast vroeg de gemeenteraad aandacht voor de economische ontwikkeling aan de ene kant, in met name in de groekern Rijssen, en de leefbaarheid van het omliggende platteland aan de andere kant, waaronder de vitaliteit van de kleine kernen Espelo en Dijkerhoek in het 'natuurlijke' buitengebied van Holten.

 

Deel dit nieuws!