De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Meer accent positie Twente in Historisch Centrum Overijssel

Meer accent positie Twente in Historisch Centrum Overijssel

MANDERVEEN/ZWOLLE  - De bestuurlijke en maatschappelijke betekenis en positie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) moet fors toenemen. Dat vindt in elk geval een op dit punt eendrachtig provinciaal bestuur, want alle fracties in Provinciale Staten van Overijssel benadrukten het belang van HCO. De aanstichtende statenleden waren de afgevaardigden Westert uit Hardenberg van de ChristenUnie en Leferink van de VVD uit Markelo.

Van belang is volgens de statenleden dat er meer aandacht komt voor het oosten van de provincie, wan nu is HCO, gevestigd te Zwolle, behalve op deze stad ook op Deventer gericht, want deze beide Hanzesteden aan de IJssel zijn de bestuurlijke draagwijdte van het Historisch Centrum Overijssel en moet zich verbreden, richting het oosten van de provincie, waar tussen de rivieren Regge en Dinkel ook Hanze-verbanden bestaan.

Dat weet ook gedeputeerde De Witte, zelf Tukker, woonachtig te Manderveen, niet zo heel ver van het aan de Hanze verbonden Oldenzaal en vóór hij wethouder in Tubbergen werd (zijn springplank naar Zwolle) werkzaam in Rijssen, dat zich ook beroept op een Hanze-verleden. Hij erkent het belang van het HCO voor een provinciebrede activiteiten, waarmee hij trouwens al bezig is met overleg tussen 'de kleinere musea' in de provincie, onder meer op het vlak van archivering, digitalisering, samenwerking en kennisuitwisseling. Veel hangt ook af van de nieuwe directeur Robijn.

Deel dit nieuws!