De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCCCXLVI

Een woning zonder huis. Kan dat? Volgens  jonkheer Alphons van Gommerden, onnaspeurbaar expert in ontroerend onroerend goed, is het gebrekkige inzicht in de immaterële materie van onderschat belang. Je kunt volgens hem de mooiste woning hebben zonder je daar thuis te voelen. Voor een huis is een woning bijzaak.

Alphons van Gommerden zegt uit eigen ondervinding te weten dat de duurste, meest luxueuze en door miljoenen hijgerig begeerde woning, vooorzien van de nieuwste technische snufjes, een oorzaak van gruwelijke eenzaamheid kan zijn, wat somtijds gepaard gaat met een van weemoed doordesemd besef van al wat voorbij is.

Uit de neerslag van jarenlang gedurig veldonderzoek trekt Alphons van Gommerden de conclusie dat een eigen vertrouwde plek, of het nu een flatwoning zonder balkon is of een patiobungalow met een riante tuin, bepalend is voor zowel het woongenot als het levensgeluk, want het verschil maakt tussen een woning en een huis.

Deel dit nieuws!