De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCCCXLV

Kom nog eens (ergens) om. Oude mensen gaan het verleden idealiseren, daar ben ik niet zo van, al hecht ik wel aan nostalgie. Vroeger was niet alles beter, maar zou alles wel beter worden. Dat bleek onjuist. Je stoootte steeds vaker je neus, waarmee je dan weer op de feiten werd gedrukt.

Dat komt ook doordat je ergens in je leven tot het inzicht komt dat alles wat je hekelde en zou veranderen juist alleen maar ernstiger vormen aanneemt en dat alles wat je wilde en wel even voor elkaar zou boksen onmogelijk bleek. Al je idealen bleven idealen, al die jaren, en vergrijsden met jou.

Recent heb ik een bescheiden analyse geschreven over het fenomeen Wet sociale werkvoorziening (Wsw), waar wisselend op is geregeerd wordt. Het ging over nut en noodzaak, ontstaan en verwording - en dat de Wsw bij goed beleid het eigenlijk overbodig zou moeten zijn, maar het is verpolitiekt.

En op haar beurt is de politiek overgenomen door managers, korte termijn-denkers, uren- en facturenschrijvers, die alles wat moeilijk is uitbesteden aan bureaus. Wat de sociale werkvoorziening zou zijn is verworden tot goede doelen-stichtingen met zeven vetlagen bemoeimanagement.

 

 

Deel dit nieuws!