De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Samenwerking natuurherstel in Natura 2000-gebieden Dinkelland

Samenwerking natuurherstel in Natura 2000-gebieden Dinkelland

DENEKAMP - De natuurorganisaties Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel maken zich gezamenlijk sterk voor natuurherstel in drie Natura 2000-gebieden in de gemeente Dinkelland. Het gaat voor Staatsbosbeheer over de gebieden Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek, voor Landschap Overijssel betreft het Bergvennen & Brecklenkampse Veld.

Voor de technische voorbereiding en uitvoering van de maatregelen fungeert de gemeente Dinkelland aanspreekpunt zijn. In de afgelopen jaren was de gemeente Dinkelland als bestuurlijk trekker al verantwoordelijk voor de maatregelen rondom de natuurgebieden. Voor de maatregelen in de natuurgebieden zelf zijn Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel verantwoordelijk.

Bij de uitwerking van de plannen zijn een projectteam van de gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel nauw betrokken en dat geldt ook voor de land- en tuinbouworganisatie LTO en individuele grondeigenaren. Er zal bij het natuurherstel worden gewerkt met 'inrichtingsplannen' per gebied, met veel aandacht voor de weerbaarheid en diversiteit van plant- en diersoorten.

Naar het oordeel van wethouder Brand der gemeente Dinkelland is 'het vertrouwen in elkaar' van cruciaal belang, wat de bestuurders Pohlmann van Landschap Overijssel en Brink van Staatsbosbeheer in een communiqué onderschrijven. De provincie Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze de Europese status van Natura 2000-gebied hebben gekregen.

 

Deel dit nieuws!