De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Lokaal Hellendoorn wil ongelijkvloerse kruising N35 ter hoogte Haarle

Lokaal Hellendoorn wil ongelijkvloerse kruising N35 ter hoogte Haarle

HAARLE/HELLENDOORN  - De raadsfractie van Lokaal Hellendoorn laat in een reactie op de besluitvorming over de N35 tussen Twente en Zwolle verbaasd te zijn over de vreugde van wethouder Beintema en teleurgesteld over de uitkomsten van het bestuurlijke overleg over het akkoord dat gedeputeerde Boerman van Overijsel vorige week sloot met minister Van Nieuwenhuizen van Waterstaat en Infrastructuur. De statenfractie van het CDA is tevreden over het akkoord, maar erkende meteen wel het 'knelpunt' Haarle in de gemeente Hellendoorn.

Nu wijst ook Lokaal Hellendoorn op de effecten voor Haarle, want des situatie zal eerder verslechteren dan verbeteren. De gekozen oplossing voor een extra opstelstrook bij de afslag Tunnelweg zal de doorstroming van het verkeer op de N35 bevorderen, maar de 'oversteekbaarheid' verslechteren. Ook zal de situatie op de kruising met de Stationsweg volgens Lokaal Hellendoorn gevaarlijker worden door meer verkeer en een hogere snelheden op de N35. Ter hoogte van Haarle zal 'een soort flessenhals' ontstaan doordat andere delen worden aangepakt.

Lokaal Hellendoorn omspant de grootste fractie in de Hellendoornse raadszaal, maar staat buiten de coalitie. De fractie laat weten ook geen goede argumentatie te zien voor de gekozen situatie. Er is wel geld voor een fietsbrug ten hoogte van de Sallandse Berg, maar dat zou niet in verhouding staan met de problematiek van de oversteken in Haarle en is met name gericht op het oversteken van toeristen en recreatiefietsers. De fractie vreest dat zulks ten koste gaat van de veiligheid van fietsers uit Haarle en het woonwerk- en landbouwverkeer uit Haarle.

Dat wethouder Beintema heeft gezegd zich te willen inzetten voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van Haarle acht Lokaal Hellendoorn van groot belang en de fractie kondigt daartoe een motie aan, in de hoop dat de Provinciale Staten, al dan niet op instigatie van het CDA, zulks ook zullen doen. 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!