De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • De Thij in Oldenzaal als eerste wijk in Noordoost Twente van gas af

De Thij in Oldenzaal als eerste wijk in Noordoost Twente van gas af

OLDENZAAL – De wijk De Thij in Oldenzaal zal volgens wethouder Zinkweg één van de eerste wijken in Noordoost Twente zijn waar het gebruik van aardgas wordt uitgebannen. Volgens haar biedt de gemeente de mogelijkheid bij te dragen in de kosten van het aardgasvrij maken van woningen.  Het vergt forse infrastructurele investeringen van de gemeente Oldenzaal en – in het geval van huurhuizen - de woningcorporatie. Ook eigenaren en huurders zullen moeten investeren of krijgen een huurverhoging. Daar staat tegenover dat de energierekening als het goed is flink lager uitpakt. De bedoeling is in dertig jaar vijftienhonderd huizen per dag ‘van het gas af’ te krijgen.

Er komen per gemeente wijkplannen en de Oldenzaalse wijk De Thij is als gezegd de eerste wijk  die in Noordoost Twente aan snee zal zijn. De bedoeling is volgens  Zinkweg dat in 2022 de gaswinning hier te lande, in Groningen, stopt en dat er vanaf 2050 geen gas meer zal worden geleverd. ‘Het vraagt wel veel bewoners’, meldt Zinkweg. ‘De opgave is enorm.’

Er zijn tal van alternatieven voor het aardgas, waarover gemeente, corporatie  en particuliere woningbezitters zich zullen buigen, ook in groepen per straat, buurt en wijk. In eerste instantie ligt de keuze voor woningisolatie een logische voor de hand. Daarna is het de bedoeling dat er straat- of wijkgericht onderzoek komt naar buurt- en woningspecifieke mogelijkheden, met opties als duurzaam (groen) gas, het plaatsen van warmtepompen, een buurt- of wijkgebonden collectief warmtenet of het gebruik van restwarmte van bedrijven, bijvoorbeeld Twence in Hengelo en de waterzuiveringsinstallatie van het waterschap Vechtstromen in Oldenzaal.

Deel dit nieuws!