De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Twenterand wil klaarheid over toekomst werkvoorziening

CDA in Twenterand wil klaarheid over toekomst werkvoorziening

VRIEZENVEEN - De raadsfractie van het CDA in de gemeente Twenterand zegt zich zorgen te maken over de rechtspositie van de werknemers met een Wsw-indicatie (een baan op basis van de Wet sociale werkvoorziening) na de opheffing van de gemeentelijke regeling Soweco. Waar de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten een eigen regeling gaan hanteren, Tubbergen en Wierden zich nog oriënteren, daar zou Twenterand in  zee aan met Almelo.  Onder het personeel bestaat onduidelijkheid en onrust, zegt het CDA te weten, waarbij het christendemocratische raadslid Bramer rept over ‘onduidelijkheden voor de doelgroep’ en verzet bij de Ondernemingsraad. Ook begeleiders en leidinggevenden zouden zich ernstig zorgen maken over de wijze over de regie ter zake het proces tot ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling. ‘Dat gaat ten koste van hun dienstverlening aan de doelgroep, een groep mensen die grotendeels afhankelijk is van hen en rekent op hun deskundige begeleiding’, aldus het CDA. En vervolgens: ‘De maat is vol!’

Tegen deze achtergrond  wil Bramer weten hoe het college, waarbinnen wethouder Van Abbema de sociale voorziening onder haar hoede heeft, er zorg voor gaat draaien dat die duidelijkheid er snel komt. ‘Gezien de kwetsbare doelgroep die hiermee gemoeid is, moet alles vooraf gewoon heel duidelijk zijn’, zegt ze in haar vragen voor het college. ‘Zo is er bijvoorbeeld geen Sociaal Plan voor de medewerkers en het CDA vraagt zich af waarom niet. Met een sociaal plan regel je juist vooraf de afspraken over de overgang van medewerkers, zodat hierover achteraf geen discussies ontstaan. Het CDA wil dat het college zich hiervoor hard maakt.’ En verder: ‘Ook is nog steeds onduidelijk hoe de Nieuwe Uitvoeringsorganisatie eruit gaat zien. En dat terwijl we nog maar vijf weken van 1 januari 2021 verwijderd zijn. Voor het CDA is dat absoluut geen basis om de SW-medewerkers nu al over te laten gaan naar de gemeenten. Eerst moet er duidelijkheid zijn over al het personeel. De kwestie zal komende week in de in de gemeenteraad op zeker aan snee zijn.

Deel dit nieuws!