De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Toename 'jeugdoverlast' in Enschede, meldt college op VVD-vragen

Toename 'jeugdoverlast' in Enschede, meldt college op VVD-vragen

ENSCHEDE – Het aantal registraties van jeugdoverlast is in Enschede na het uitbreken van de corona-epidemie toegenomen en ligt ‘op een hoger niveau’ dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Dit is het geval in meerdere wijken. Vooral in de maanden juni en juli was er in Enschede een piek in het aantal registraties. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten in reactie op vragen van het VVD-raadslid Jajan.

‘Zowel in Twente als in andere Nederlandse steden (zoals Arnhem en Nijmegen) is er de afgelopen maanden meer jeugdoverlast geregistreerd dan in dezelfde periode andere jaren. In Enschede heeft de politie intensiever gecontroleerd. Omdat controles ook extra politieregistraties opleveren, moet rekening gehouden worden met een effect hiervan op de cijfers.

Het college laat weten dat dit jaar tot op heden bijna vijftienhonderd politieregistraties van jeugdoverlast bekend zijn, waar over 2019 dat aantal 645 was en er ober 2018 610 waren. De politie Enschede neemt meldingen van vernieling en overlast serieus, aldus het college in reactie op een vraag van Jajan, en gaat na een melding 'waar mogelijk ter' plaatse kijken.

In overleg 'met verschillende partners' tracht de gemeente naar eigen zeggen de overlast te verminderen door een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen, onder andere samen met politie en jongerenwerk brengen we overlast gevende jongeren in beeld en worden gesprekken gevoerd met ouders en waar nodig ook met Veilig Thuis Twente.

Deel dit nieuws!