De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser overpeinst mogelijkheden zorgbouw na kaalslag De Muchte

Losser overpeinst mogelijkheden zorgbouw na kaalslag De Muchte

LOSSER – De gemeente Losser laat in december de voorbereidingen treffen voor de sloop van de gebouwen van de peuterspeelzaal De Roezemoes, het kantoorgebouw De Muchte en de voormalige muziekschool De Sleutel. Dit gebeurt teneinde te voorkomen dat deze leegstaande gebouwen verder in verval raken en ten prooi vallen aan vandalisme. De sloop zelf vangt medio januari aan. De gemeente heef de omwonenden per brief over de gang der werkzaamheden geïnformeerd.

Nog in december plaatst de aannemer hekken rondom het sloopgebied. Vervolgens wordt eerst het asbest uit de gebouwen verwijderd. In januari begint de feitelijke afbraak. Zodra de gebouwen en het puin zijn afgevoerd en zal de gemeente het vrijgekomen gebied laten inzaaien met gras en bloemen en die perken onderhouden tot de nieuwe planontwikkeling start. Over de aard en de vorm van de herontwikkeling van de locaties bestaat volgens de gemeente nog geen absolute duidelijkheid.

De kans is aanzienlijk dat het college van burgemeester en wethouders de optie zal lichten om er een hedendaags appartementengebouw te laten verrijzen, mogelijk een 'huis' voor jongeren die begeleid/beschermd moeten wonen, zoals ooit werd geopperd. Ooit lagen er plannen voor zo'n bestemming. Een andere optie behelst huizen voor ouderen, inclusief eerstelijnszorg, wellicht een kapper en enkele winkels - analoog aan een plan dat in het centrum van Tubbergen gestalte krijgt.

 

 

Deel dit nieuws!