De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Pierik wil politieke denkpauze vóór keuzes in besluitvorming Borne

Pierik wil politieke denkpauze vóór keuzes in besluitvorming Borne

BORNE – Door de druk van de ketel te halen de tijd te nemen denkt het gemeentebestuur van Borne, zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad, tot een beter doordacht besluit te komen over de allerwegen noodzakelijk geachte bezuinigingen. Want bij al de verschillen is er overeenstemming over het verlagen der tekorten en/of het verhogen der lasten. BorneBoeit meldt dat hiertoe op voorspraak van burgemeester Pierik is besloten.

De grootste projecten in de discussie zijn een tunnel onder de spoorlijn in Borne, de bouw van een sport- en onderwijscomplex op ’t Woolderik en de keuze uit diverse opties voor het bestuurlijke en ambtelijke bastion, waarbij één der varianten een combinatie is met het Kulturhus. Belangrijke 'pijnpunten' zijn ook de verkeerssituatie rondom het dorp (Vloedbeltweg/Zenderen) en de hoogte van de lastenverzwaring (onroerend zaak-belasting) voor burgers en bedrijven.

meer volgt

Deel dit nieuws!