De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Plek café Peddemors krijgt functie als epicentrum in Manderveen

Plek café Peddemors krijgt functie als epicentrum in Manderveen

MANDERVEEN – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Tubbergen stelt de gemeenteraad voor een bedrag van ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen aan een stichting gemeenschapsruimte voor de verrijzenis van 'Huiskamer Manderveen'. Het gaat om 840.000 uit het huisvestingsplan voor het onderwijs en 427.000 euro uit  het fonds Mijn Dorp 2030. Ook is er ruimte voor drie kavels ten behoeve van seniorenwoningen.

De 'Huiskamer' is, zo memoreert het college, een maatschappelijke voorziening die  naar  de verwachting van het college idealiter voor de Manderveners aanvoelt als een huiskamer waar zij op een laagdrempelige manier elkaar kunnen ontmoeten. In dit gebouw komen ouderen en jongeren samen en worden functies voor jong en oud samengebracht, te weten een school, faciliteiten voor bijeenkomsten van verenigingen en andere samenkomsten.

Het college: ‘Er worden maatschappelijke functies gehuisvest, waaronder het onderwijs, het Kulturhus en verschillende verenigingen die elkaar op deze manier versterken. Een multifunctioneel gebouw waar alles en iedereen samenkomt. Verenigingen en clubs vinden hun thuis en alle inwoners vinden hier een ontmoetingsplek waar wordt omgezien naar elkaar. Op deze manier wordt zelfredzaamheid en samenredzaamheid versterkt en behouden. Ongewenst sociaal isolement wordt voorkomen. In dit kloppende hart van Manderveen zullen leerlingen op een toekomstgerichte wijze onderwijs genieten, letterlijk midden in de maatschappij. Om dit plan te realiseren zal het huidige Kulturhus moeten worden verbouwd, zo houdt het college de raad voor.

Deel dit nieuws!