De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twente krijgt na Huis van Bewaring nu ook een Huis van Herstel

Twente krijgt na Huis van Bewaring nu ook een Huis van Herstel

ENSCHEDE- De gemeenten in Twente gaan intensief samenwerken met het Huis van Bewaring De Karelskamp in deze regio en reclasseringsorganisaties om recidive te voorkomen, althans te verminderen. Dat gebeurt in de vorm van een beperkt beveiligde afdeling. Het doel is om vroegtijdig, trajectmatig, methodisch en in samenwerking met andere professionals te werken aan een terugkeer van gedetineerden in de samenleving.

Herstel, continuïteit van zorg en begeleiding op maat staan centraal, met als doel een delictvrije toekomst en daarmee minder maatschappelijke kosten. Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft een innovatieprogramma Koersen en Kansen. Daarin heeft De Karelskamp in overleg met de gemeenten en de reclasseringsorganisaties ingediend voor een dergelijke ‘beperkt beveiligde afdeling’ onder naam het Huis van Herstel. Het betreft een kleinschalige regionale detentievoorziening die plek biedt aan 29 gedetineerden. (mannen) met complexe problematiek. Zij zijn afkomstig uit Twente en/of hebben het voornemen zich binnen deze regio te vestigen. Het project beoogt, door een integrale aanpak van Dienst Justitiële Inrichtingen, reclassering en gemeenten, met continuïteit van zorg voor een complexe doelgroep.

De verblijfsduur in het Huis van Herstel is minimaal twee en maximaal achttien maanden en het project loopt tot juni 2025. De betrokkenheid der gemeenten houdt er verband mee dat zij na de detentie verantwoordelijk zijn voor hun inwoners, met een taak in de nazorg voor ex gedetineerden. Samen met het ministerie van Justitie en de reclasseringsorganisaties hebben ze dezelfde ambitie: minder recidive en een veiligere samenleving met minder criminaliteit. De kosten voor het Huis van Herstel zijn tijdens de projectperiode voor rekening van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Als het Huis van Herstel daarna blijft bestaan. Voor de gemeenten zijn er geen kosten verbonden aan het Huis van Herstel. Wel kan een gemeente in samenwerking met het Huis van Herstel de terugkeer naar de gemeente voorbereiden.

Deel dit nieuws!