De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo bindt strijd met Almelo aan wie meeste raadsfracties heeft

Hengelo bindt strijd met Almelo aan wie meeste raadsfracties heeft

HENGELO - De versplintering van de politieke arena gaat ook in Hengelo met gezwinde spoed verder, want na de zoveelste afsplitsing telt de gemeenteraad nu dertien fracties, net als Enschede. Het gaat hard en de vaart zit er goed in. Alleen al het afgelopen half jaar scheidden drie raadsleden zich af van de partijen op wier vleugels ze in het lokale volksparlement binnenzweefden.

De meest recente eenmansfractie is die van het van Pro Hengelo afgescheiden raadslid Capelle. Vóór hem scheurde het raadslid Huis in 't Veld zich af van de PvdA en daarvoor al koos 'beroepsafscheider' Jansen ervoor opnieuw in zijn eentje een fractie te vormen na moedwil en misverstand in de boezem van Lokaal Hengelo. In een reactie op de versplintering riep burgemeester Schelberg de raadsleden meer op de stad te letten dan op elkaar.

Hengelo is hard op weg Almelo te achterhalen dat jarenlang onbedreigd koploper was, maar nu nog slechts één fractie één fractie meer heeft dan Hengelo. Volgens fractievoorzitter Fiechter van de VVD noopt de afslplitsingsdrift noopt tot meer coöperatieve politiek, waarbij samenwerking steeds belangrijker wordt. Zijn collega Van Grouw van de SP spreekt over de uitholling van de politiek als raadsleden die op eigen kracht bij lange na geen zetel zouden krijgen nu in de raad zitten. Hij vraagt zich af met welk mandaat en maakt gewag een probleem 'binnen onze democratie'.

 

 

 

Deel dit nieuws!