De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Woningbouw valt in de buurtschap Notter onder rood-voor-rood

Woningbouw valt in de buurtschap Notter onder rood-voor-rood

NOTTER – Aan de Schapendijk in de buurtschap Notter komt er voor Notterse begrippen een kleine woonwijk bij als het plan doorgaat er drie woningen te bouwen. Daarvoor gaan een hallenhuisboerderij en enkele opstallen tegen de vlakte. De boerderij is onherstelbaar beschadigd, waardoor renovatie onmogelijk is. De gemeenteraad van Wierden gaat ermee akkoord, ofschoon enkele fracties  waarschuwen voor speculatie  in het buitengebied. De initiatiefnemers maken overigens gebruik van de zogenoemde rood-voor-rood-regeling, die dient om verpaupering in het buitengebied te voorkomen door oude gebouwen te slopen en daarvoor in de plaats nieuwbouw te plegen, ter verfraaiing van het aanzicht ten plattelande.

De voormalige dienstwoning zal worden herbouwd en er verrijzen op het erf twee nieuwe huizen. Dat laatste kan niet op basis van de sloopmeters ter plekke, maar is mogelijk door de sloop van opstallen elders in de gemeente, namelijk aan de Jagersweg te Enter. Voor de overige 378 vierkante meter sloop betaalt de initiatiefnemer een bedrag van 18.900 euro aan de coöperatie Notter-Zuna, die dit geld volgens het college van burgemeester en wethouders zal besteden aan ‘langdurig onderhoud landschap binnen Notter en Zuna’. De ruimtelijke haalbaarheid van het plan is met onderzoek aangetoond en eventuele planschade komt voor rekening van initiatiefnemer, zo heeft het college de gemeenteraad laten weten.

 

 

Deel dit nieuws!