De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Borne moet zwaar investeren in behoefte aan meer schoollokalen

Borne moet zwaar investeren in behoefte aan meer schoollokalen

BORNE -  In de groeiwijk Bornsche Maten te Borne, zo ongeveer aan de grens met Hengelo, komt met de snelle toename van het aantal woningen ook het aantal schoollokalen. Er is in berekeningen van het gemeentebestuur sprake van een urgente behoefte aan twaalf lokalen. Het college van burgemeester en wethouders wil op korte termijn hiervoor 1,1 miljoen vrijspelen.

Op korte termijn zal worden voorzien in de uitbreiding van de basisschool Beekpark en op een nog aan te wijzen plek 'minimaal tien nieuwe schoollokalen' bouwen. Het in 2017 beschikbare gestelde krediet voor uitbreiding van De Vonder, groot 1.169.500 euro, in te trekken en de structurele kapitaallasten van 41.000 toe te voegen aan de stelpost Instroompunt Bornsche Maten.

Daarenboven wil het college de gemeenteraad vragen voor de verrijzenis van de bouw van nog een school op een nader te bepalen plek om te beginnen een voorbereidingskrediet van vier ton en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien te betrekken bij de totale investering die gemoeid is met  alle plannen die noodzakelijk worden geacht om in de toekomstige onderwijsbehoefte te voorzien.

 

Deel dit nieuws!