De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • BBE beducht voor bouw windmolens tot 245 meter in Enschede

BBE beducht voor bouw windmolens tot 245 meter in Enschede

ENSCHEDE –  Er bestaat bij bedrijven geen belangstelling voor de bouw van windmolens in Enschede met een hoogte van 150 meter. Dat laat woordvoerder Overink van de grootste coalitiepartij Burger Belangen Enschede (BBE) weten in de Nieuwsbrief van de partij. De zogenoemde marktpartijen willen volgens het BBE-raadslid alleen nog in de benen komen voor windmolens met een hoogte van 245 meter, want daar zou meer subsidie op te krijgen zijn, en dat is serieus geld.

Overink roert ook een ander probleem aan. Hij spreekt over een dilemma voor zijn partij. ‘Waar wij altijd uit zijn gegaan van drie windmolens op drie locaties, blijkt na gedegen onderzoek dat locaties, die al sinds jaar en dag geschikt worden geacht, helemaal niet geschikt zijn om diverse redenen. En dat daardoor nu naar een aantal nieuwe locaties, dichter bij de stad, wordt gezocht.’

BBE voelt volgens het raadslid ‘niet veel’ te voelen voor ‘windreuzen’ van 245 meter. ‘De reden dat wij op voorhand niet zomaar over willen gaan op een aantal van deze grote windmolens is omdat dit een gigantische impact heeft op ons landschap en de horizon van Enschede.’ Hij wijst erop dat 245 meter hoog twee en een half keer de hoogte heeft van de Alphatoren in het centrum van Enschede.

Deel dit nieuws!