De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hofstreek FM krijgt in 2021 eenmalig suppletie; toekomst ongewis

Hofstreek FM krijgt in 2021 eenmalig suppletie; toekomst ongewis

GOOR – De lokale omroep Hofstreek FM, gehuisvest in Goor, krijgt volgend jaar toch twintigduizend euro subsidie van de gemeente. Aanvankelijk stelde het college van burgmeester en wethouders der gemeente Hof van Twente 17.279 euro beschikbaar, maar dit bedrag wordt nu door met ‘een eenmalige extra subsidie’ aangevuld tot de gevraagde twintig mille.

Het bestuur van Hofstreek FM heeft aangegeven dat het opstellen van een goede begroting voor Hofstreek FM in deze tijd lastig is vanwege de afgelasting van diverse feesten/evenementen die voor de omroep een bron van inkomsten zijn, zoals het Goors School- en Volksfeest en het Dorpsfeest in Markelo. Het is daarenboven onduidelijk of deze  festiviteiten volgend jaar wél doorgaan.

Het bestuur van de omroep voelt volgens het college een grote verantwoordelijkheid om de tekorten terug te dringen en zou daar ook volop mee bezig zijn. Bovendien zouden acties op stapel staan om meer reclame- en sponsorgelden binnen  en mogelijk begin volgend jaar een ‘tientjesactie’ voor ‘vrienden van de omroep’ - maar hoe dan ook, het houdt niet over.

Over de positie van de lokale omroepen in de toekomst zijn, zo meldt het college van burgemeester en wethouders, heeft de rijksoverheid nog geen definitieve uitspraken gedaan. ‘Op dit moment speelt de omroep mede gelet op corona een belangrijke rol in de onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening en is het daarom verantwoord om de omroep voor 2021 de gevraagde subsidie van twintigduizend euro toe te kennen.’ Dat gaat nu dus in twee instantie gebeuren met een aanvulling. Als de gemeenteraad er niet mee instemt, zal volgens het college in elk geval lokale televisie onmogelijk worden en op termijn wellicht ook de radio-uitzendingen.

Deel dit nieuws!