De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede wil 850 huizen per jaar bouwen, de vraag is nog voor wie

Enschede wil 850 huizen per jaar bouwen, de vraag is nog voor wie

ENSCHEDE - De gemeente Enschede is volgens wethouder Diepemaat goed op weg naar een afgewogen aanbod van woningen. Het streven is, zei Diepemaat vanavond in de stedelijke commissie, 850 woningen per jaar te bouwen. Ofschoon de woningmarkt naar zijn waarneming permanent in verandering is en hij geen garanties wil geven, heeft Enschede volgens de wethouder zesduizend huizen 'in de planning' staan.

Wel zei Diepemaat dat 'de grote winst in het middensegment' valt te halen. Veel raadsfracties in de gemeenteraad van Enschede vrezen dat er vooral een tekort is aan betaalbare woningen voor huishoudens met een minimum-inkomen of iets daarboven. Diepemaat erkende, daartoe uitgedaagd, dat 'echt goedkope woningen bouwen moeilijk is'. Hij zei open te staan voor de tips die een insprekende makelaar Kinker wil aanreiken.

Kinker is een van degenen die pleit voor een ceel breder palet aan mogelijkheden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door slimme combinaties te maken en aansluiting te zoeken bij initiatieven vanuit de bevolking, waarbij hedendaagse opties als tiny houses, hofjescomplexen en knarrenhoven voorbij kwamen, hoewel er over deze benamingen ook weer verschillen van meningen opspeelden, want veel te vele stigmatiserend.

Van een aantal partijen kreeg de wethouder de kritiek dat hij wel wil bouwen, in alle soorten en maten, maar te weinig de ambitie heeft dit voor alle inkomensgroepen te willen doen, waarbij werd gerefereerd aan de zogenoemde prestigeprojecten als de Kop aan de zuidgrens van het stadcentrum en Centrumkwadraat in het stationsgebied. Diepemaat pareerde dit toen hij zei dat in deze complexen voor veel doelgroepen plek is.

Enkele oppositiefracties vroegen wat de rol van de woningcorporaties in dit tijdsgewricht is, waarbij er op werd gewezen dat veel corporaties, vroeger woningstichtingen genoemd, de afgelopen jaren veel huizen hebben afgestoten.  Het raadslid Nijhuis van de VVD wees erop dat Enschede 'groei' nastreeft en 'een andere balans in de populatie'.

 

 

Deel dit nieuws!