De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Glashoes wellicht ook 'thuis' voor gebruikers De Huve in Tubbergen

Glashoes wellicht ook 'thuis' voor gebruikers De Huve in Tubbergen

TUBBERGEN - Er vinden gesprekken plaats over het overhevelen in de toekomst van activiteiten van het huidige dorpshuis De Huve naar het beoogde Glashoes dat meer dan een 'gemeentehuis' behelst met tal van andere (sociaal-maatschappelijke) functies. De Huve staat in Tubbergen op grond van de gemeente met ‘recht van opstal’ tot 2028. Tot de gebruikers van De Huve behoren onder veel meer de Harmonie Tubbergen, de Nederlandse Klootschietbond en tal van plaatselijke verenigingen. Bij het vrijkomen van De Huve zal  het gebouw worden afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

De besturen van de gemeente en het dorpshuis gaan de komende tijd preluderen op de toekomstige situatie. Hoe dan ook worden de voorwaarden van het gebruik van De Huve aangepast, maar kan door de gemeente kan ook tot verkoop overgaan van het gebouw, dat tot 1998 huisvesting bood aan de landbouwschool en verwierf daarna gaandeweg het huidige dorpshuisfunctie. Een verhuizing van alle activiteiten van De Huve naar het Glashoes lijkt illusoir gezien hun aantal, maar ook dat is mede afhankelijk van voorwaarden en mogelijkheden. Een gedeeltelijke verhuizing lijkt voorshands de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Het gebouw stamt uit de jaren zestig.

Er zijn ook kleinere renovaties nodig, zoals het verlagen en het renoveren van de plafonds, onder meer voor een betere akoestiek en wordt de TL-verlichting gelijktijdig vervangen door LED-verlichting. 'We leveren als dorpshuis dan misschien wel wat ruimte in, maar qua duurzaamheid, akoestiek en voorzieningen kunnen we dan weer langere tijd vooruit', zegt voorzitter Geuke. Er zijn tal van verenigingen die nu in De Huve een ruimte huren, van de harmonie tot aan de Nederlandse Klootschietbond, het is een heel diverse groep aan verenigingen.” Het bestuur is met alle partijen in de Huve in gesprek over het Glashoes. “Tot nu toe verloopt het positief. De bereidwilligheid is groot om er voor te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst.’’ Rik Hulshof, penningmeester van de dr. Schaepmanharmonie bevestigt dat geschetste beeld: 'We hoeven met de harmonie niet ten koste van alles te verhuizen, maar dankzij het Glashoes zijn we ook voor de toekomst voorzien van een mooie locatie. Dat is een geruststellende gevoel, aangezien het huidige contract in 2028 afloopt.'

 

Deel dit nieuws!