De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede slaat twee vliegen in één klap met zorggeld voor sport

Enschede slaat twee vliegen in één klap met zorggeld voor sport

ENSCHEDE - Onder een aantal strakke voorwaarden, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten, zullen op vier plekken in Enschede sportactiviteiten aangeboden, die met ‘zorggeld’ worden betaald. Het doel is zorgindicaties te vervangen en/of te voorkomen door ‘laagdrempelige voorzieningen’ aan te bieden. Het gaat dan om het aanbieden van activiteiten van lichte tweedelijnszorg, waarmee mogelijk dagbesteding kan worden vervangen of voorkomen.

Dat zal onder meer gebeuren bij de voetbalverenigingen Avanti-Wilskracht in Oost, Rigtersbleek in West/Noord Victoria’28 in Zuid en ook  bij de Sportcampus Diekman spelende clubs, zoals De Tubanters. Het inhoudelijke aanbod komt van de zogenoemde Coöperatie Ontmoetingsclusters. De bedoeling is voorts om sportclub te clusteren op gedeelde accommodaties.

De discussie over het clusteren van voetbalverenigingen houdt tevens verband met de beoogde bouw van een nieuw zwembad in Zuid. Dit antwoordt het college op vragen van de raadsfracties van Enschede Anders en Groep Versteeg. De plannen maken deel uit van de Nieuwe Aanpak met als pijlers ontmoeting, verbinding, vereniging en samenwerking. Het college meldt de gemeenteraad in dat bestek dat de uitvoeringsorganisatie Sportaal nog geen garantstelling heeft voor uitgaven ten behoeve van het zwembad, want dat gebeurt pas zodra de gemeenteraad definitief knopen doorhakt, in samenhang met het tijdelijk openhouden van zwembad Het Slagman.

Deel dit nieuws!