De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hof van Twente komt over de brug voor herstel Eschmolen Delden

Hof van Twente komt over de brug voor herstel Eschmolen Delden

DELDEN – De gemeente Hof van Twente heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor het herstel in oude luister van de Eschmolen te Delden. De molen op Twickel dateert in zijn oorspronkelijke vorm van 1734 en brandde in 1959 af.  Er was altijd een relatie met Landgoed Twickel, maar vele jaren onttrok Twickel zich aan het plegen van onderhoud. Dat veranderde in de jaren vijftig van de vorige eeuw toen  er een stichting kwam voor de instandhouding van  landerijen, boerderijen, huizen en ook de Eschmolen.
 
De gemeenteraad vindt dat herstel van de molen ‘een enorm draagvlak’  een historische waarde vertegenwoordigt en een toeristische waarde heeft, waardoor een lening met garantstelling op de plaats is. Een motie van PvdA werd met algemene stemmen aangenomen, nadat het CDA zich als mede-indiener manifesteerde. De grootste collegepartij en de kleine oppositiepartij sloten elkaar op dit punt in de armen, waarna alle fracties in de raad zich aansloten. En dus zal de (her)bouw van de Eschmolen zijn beslag krijgen.

Het belang van een 'nieuwe oude molen'  werd mede onderstreept door steun vanuit Landgoed Twickel/ Pact van Twickel benevens het bedrijfsleven. Van belang is volgens de gemeenteraad ook dat de herrijzenis van de molen educatieve waarde vertegenwoordigt, ook in het tripartite-project met de Noormolen en de Houtzaagmolen. Op basis van de unanieme steun in de raadszaal is de kans aanzienlijk dat in de loop van volgend jaar een begin wordt gemaakt met de bouwwerkzaamheden voor de Eschmolen.

Deel dit nieuws!