De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad in Almelo zwakt sociaal-culturele kaalslag in de stad af

Raad in Almelo zwakt sociaal-culturele kaalslag in de stad af

ALMELO – Doordat het college van burgemeester en wethouders enerzijds en de oppositiepartijen anderzijds water bij de wijn deden vonden ze elkaar vandaag in het afzwakken en het temporiseren van de voorgenomen kortingen op de subsidies voor de Bibliotheek en het Stadsmuseum te Almelo. Ook de bezuinigingen bij Almelo Sociaal worden eerstens minder en tweedens gefaseerd.

Het moeilijkste lag de bezuiniging op de muziekschool Kaliber, want in de gesprekken met de directie van dit instituut zou Van Rees zich niet aan gemaakte afspraken hebben gehouden. Hij kwam in het debat ineens op de proppen met gedeeltelijk vervangende huisvesting voor Hof88, in het gebouw Studio15, aan de andere kant van de stad, en zelfs dat was nog niet helemaal zeker.

Wat de afgelopen weken in gesprekken en overleggen volkomen vastliep in starheid en onvermogen bij zowel het college als de genoemde gesubsidieerde instellingen en organisaties eindigde, zo bleek in de loop van de dag van de vaststelling van de gemeentebegroting 2021, na maanden verwijdering in een ontmoeting van verbondenheid tussen tot elkaar veroordeelde kampen.

Het was aanpoten voor Van Rees van de lokale partij LAS, want die moest het als portefeuillehouder van Kunst en Cultuur in zijn eentje over de streep trekken. Hij deed concessies, kreeg van de coalitiepartijen ook wat wisselgeld, doch was bij de stemming afhankelijk van zijn door ziekte geteisterde en dus uitgedunde fractie, die net op tijd iemand kon laten invliegen die ziek was gewéést.

 

Deel dit nieuws!