De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Provinciaal 'aanjaaggeld' voor aanleg warmtenetten in Overijssel

Provinciaal 'aanjaaggeld' voor aanleg warmtenetten in Overijssel

ENSCHEDE - De provincie Overijssel heeft zeven miljoen beschikbaar gesteld voor de (versnelling van) warmtenetten in gemeenten. Dat kan aanknopingspunten bieden voor Enschede, want deze gemeente zag een aanvraag  voor de aanleg van een warmtenet in de westelijke wijk Twekkelerveld bij de rijksoverheid afketsen. Een soortgelijk plan voor een warmtenet in de wijk De Nijverheid te Hengelo werd wel van rijkswege gehonoreerd. Dat gold dan weer niet voor een plan in een qua omvang bescheiden wijk die in Mariaparochie zal verrijzen.

De provincie biedt nieuwe hoop. Volgens gedeputeerde De Bree zijn warmtenetten voor veel wijken de oplossing voor de overgang naar duurzame warmte. 'Alleen is de betaalbaarheid een belangrijk vraagstuk. Omdat partijen op dit moment vooral op elkaar wachten, loopt de warmtetransitie vertraging op. Als provincie willen we dit doorbreken. Met de maatregelen die we nu aankondigen helpen wij initiatiefnemers de zogeheten onrendabele top te financieren. Daarnaast ondersteunen wij ook op andere onderdelen in de realisatie', aldus De Bree.

De impliciete hoop van de gedeputeerde is dat het gebaar van Overijssel ook de rijksoverheid stimuleert meer budget vrij te maken voor de aanleg van een warmtenet in stadswijken en dorpen. Hij wijst er tevens op dat de aanleg van warmtenetten bijdraagt aan de doelstellingen van alle overheden om in te zetten op 'schone energie' en klimaatadaptatie. 'Ik roep de rijksoverheid op om ook oplossingen te bieden voor een snelle aanleg van warmtenetten.' Op dit moment zijn er in Overijssel zo’n vijftien initiatieven, die vaak langzaam van de grond komen.

 

 

Deel dit nieuws!