De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ook provincie ziet uit naar onderzoek naar nascheiding bij Twence

Ook provincie ziet uit naar onderzoek naar nascheiding bij Twence

HENGELO - De provincie Overijssel ziet uit naar de resultaten van een onderzoek naar de zogenoemde 'nascheiding' door de regionale afvalverbrander en energieopwekker Twence in Hengelo. Dat heeft gedeputeerde De Bree vandaag laten weten in reactie op vragen van meerdere fracties in Provinciale Staten van Overijssel. De gedachte aan de introductie van nascheiding is dat dit efficiƫnter zou zijn (minder bewerkelijk) en bovendien milieuvriendelijker.

In elk geval de gemeenten Hengelo, Borne en Wierden dringen aan op een haalbaarheidsonderzoek naar de effecten van nascheiding op het Twence-terrein op de Boeldershoek te Hengelo.  De discussie staat op de rol van de aandeelhoudersvergadering die 3 december plaatsgrijpt. De provincie heeft, benadrukte De Bree vanmiddag in de statenbijeenkomst, formeel geen rol. 'We houden wel de vinger aan de pols.' Het onderzoeksresultaat zou in april bekend zijn.

In de praktijk betekent nascheiding dat de oranje pmd-container uit het straatbeeld verdwijnt. De groene container voor organisch (tuin)afval en de grijze container voor overig (rest)afval en in sommige gemeenten ook de blauwe container (minder frequent geleegd) worden bij deze handelwijze gehandhaafd. Bovendien zou het systeem van de inzameling van oud papier terug moeten keren, met een voor inzamelaars (vaak verenigingen) moeten worden hersteld.

Het effect van het beoogde systeem zal zijn dat het minder sorteren van allerhande afvalstoffen betekent dat nascheiding noodzakelijk is, maar dat is volgens Twence prima, want nu al is de inhoud van met name de oranje containers bedoeld voor (plastic, metaal, blik, et cetera) sterk vervuild en dat kan met de huidige techniek volgens Twence heel goed, sterker nog, efficiƫnter en daardoor ook nog eens een stuk profijtelijker dan de huidige gang van zaken.

Deel dit nieuws!