De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Komst 'mestfabriek ' naar Elhorst-Vloedbelt in Zenderen nu zeker

Komst 'mestfabriek ' naar Elhorst-Vloedbelt in Zenderen nu zeker

ZENDEREN/BORNE - De bouw van de mestverwerkingsinstallatie van Twence op de vroegere stortlocatie Elhorst-Vloedbelt bij Zenderen kan beginnen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De gemeente Borne, drie lokale stichtingen en een aantal inwoners probeerden de 'mestfabriek' tegen te houden, maar nagenoeg alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.

De provincie Overijssel stelde bijna twee jaar geleden een Inpassingsplan met een omgevingsvergunning vast, tegen de wil van Borne, want de gemeenteraad was tegen de bouw en stelde dat het provinciebestuur de soevereiniteit van het lokaal bestuur geweld aan deed door haar zin en die van Twence te laten prevaleren. De provincie stelde dat het vaker vóórkomt  dat er hogere belangen zijn dan die van een gemeente. De toenmalige gedeputeerde Traag benadrukte vooral het belang van het opwekken van duurzame energie (uit koeienstront) en het leveren van een bijdrage aan het verminderen van het mestoverschot.

Belangrijke bezwaren die tegen dit besluit waren ingediend betroffen de onderbouwing van de plek, de verkeerstechnische problemen, de maatschappelijke ontwrichting van (met name) het centrum van het kerkdorp Zenderen. Ook vroegen gemeente en burgers zich af welk provinciaal belang met de bouw op de landschappelijk waardevolle Zenderense Es is gediend. Volgens de Raad van State heeft de provincie dit voldoende onderbouwd. De raad maakt wel een procedureel punt als het gaat om de ruimtelijke ordening. Omdat er sprake is van een uitbreiding van de bebouwing had een toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking moeten doen, wat in een te laat stadium gebeurde.

 

 

Deel dit nieuws!