De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede wil onrust en jongerenoverlast in oostwijken aanpakken

Enschede wil onrust en jongerenoverlast in oostwijken aanpakken

GLANERBRUG /ENSCHEDE - De gemeente Enschede gaat proberen in samenspraak met maatschappelijke partners de onrust in stadsdeel Oost aan te pakken. Zeker sinds de corona-maatregelen neemt het aantal incidenten oostwaarts van de stad Enschede toe. In sommige buurten klagen bewoners over straatterreur. Dat gebeurt in Glanerbrug, maar ook in  Eilermark, Eschmarke en andere delen oostwaarts van Enschede.

Eén van de problemen bij de bestrijding is het zogenoemde ‘waterbedeffect’, wat wil zeggen dat er na lik op stuk in buurt A vervolgens onrust is in buurt B en zo voort en zo verder. Veel bewoners zijn bang en/of boos, want zeggen aanhoudend ernstige  overlast te ervaren en beducht te zijn voor geweld. Er zijn al bewoners bedreigd en belaagd. De politie erkent de problemen en zegt dat de aanpak de hoogste prioriteit heeft.

De door het VVD-raadslid Nijhuis voorgestelde 'wie niet horen wil moet voelen'- aanpak' vindt bij de Hermandad weinig weerklank. Nijhuis opperde het inzetten van stadsmariniers. want stelde dat in dit deel van de stad de rechtsstaat niet langer functioneert. Ook het afzetten van de Ekersdijk, waar de 'scooterboys' zich geregeld ophouden met lawaai en ledigheid, noemt politiechef Baaijens  niet bepaald zinvol. Volgens hem leeft Nijhuis op dit dossier in het verleden, want als de politie één jongere aanhoudt zijn alle anderen dankzij appjes in no-time op de hoogte. 'Dat is niet meer van deze tijd.'

Het is beter, vindt Baaijens, met jongeren in gesprek te gaan, alternatieven aan dragen, teneinde te proberen hun gedrag te beïnvloeden. Waarbij bestraffen overigens ook een optie kan zijn. Er wordt bij deze benadering samengewerkt met (voetbal)clubs, maatschappelijk en sociaal werk, onder meer via de welzijnsorganisatie Alifa en stadsmanagement Oost.

 

 

 

 

Deel dit nieuws!