De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Eén duurzaam energiebedrijf vier gemeenten Noordoost Twente

Eén duurzaam energiebedrijf vier gemeenten Noordoost Twente

DENEKAMP - De vier gemeenten in Noordoost Twente onderzoeken de mogelijkheid gezamenlijk te komen tot de oprichting duurzaam energieproductiebedrijf. Daartoe zetten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen een onderzoek in gang. De aanleiding zijn de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. In eerste instantie gaat het om de vraag of het rendabel is in Noordoost Twente. Verder wordt bekeken of een lokaal energiebedrijf zorgt voor meer betrokkenheid van inwoners en bedrijven.

De vier gemeenten betrekken in het onderzoek ook de al uitgekristalliseerde plannen voor een gezamenlijk windmolenpark in de natuurrijke contreien in Noordoost Twente, meer specifiek in De Lutte. Tevens worden de financiële gevolgen en risico’s in beeld gebracht. 'Verduurzaming van onze maatschappij zal een grote impact hebben op onze leefomgeving. Daarom is het van belang alle alternatieven zorgvuldig te onderzoeken, ook op de mogelijkheid van inwoners en bedrijven om te participeren', melden de gemeenten.

Alle gemeenten in Nederland hebben, vanuit het Klimaatakkoord, de opdracht duurzame energie op land op te wekken. In de Regio Twente stellen de veertien gemeenten samen een plan op om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Dat is de zogedoopte Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). Het onderzoek naar de oprichting van een duurzaam energiebedrijf in Noordoost Twente zou daar bij aansluiten. Door deze krachtenbundeling treedt volgens de vier gemeenten een behoorlijke versnelling op.

 

Deel dit nieuws!