De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Constructie met een U-bocht voor aanleg zonnepark Hoge Hexel

Constructie met een U-bocht voor aanleg zonnepark Hoge Hexel

HOGE HEXEL – Via een U-bochtconstructie lijkt de weg vrij voor de aanleg van een zonnepark in Hoge Hexel, want het bedrijf Zonnatuurlijk uit Friesland heeft een deal gemaakt met Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter. Dat gebeurde achter de rug om van de gemeente. Dit liet wethouder Coes van de gemeente Wierden, waartoe Hoge Hexel behoort, hedenavond de gemeenteraad tijdens een commissieberaad weten. De raad wordt gevraagd een zogenoemde ' verklaring van geen bedenkingen' af te geven, waarna het college een vergunning zal verstrekken. Binnenkort vindt besluitvorming plaats in een formele zitting van de raad.

Het zonnepark, dat acht hectare zou gaan omspannen,  is gedacht aan de Flierdijk en de Friese bedrijf Zonnatuurlijk schakelde de lokale stichting in om de zaak te bespoedigen. Dat heeft ook van doen met bezwaren in de het kerkdorp Hoge Hexel. Omwonenden vinden dat ze veel te laat bij het initiatief zijn betrokken en dat er nogal wat bezwaren leven in het dorp, maar de lokale overheid is in beginsel positief en stelt dat die bewoners er juist zelf van profiteren. Zonnatuurlijk zou alleen de bouw en de papierwinkel voor zijn rekening nemen, waarna de plaatselijke stichting, die ook in de gemeentelijke hoofdkernen Wierden en Enter actief is. Het beoogde park ligt in een ‘natuurlijk’ cultuurlandschap met weilanden, esruggen en boomgroepen.

 

 

Deel dit nieuws!