De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hof van Twente: geld Weekendschool kinderen minima-gezinnen

Hof van Twente: geld Weekendschool kinderen minima-gezinnen

MARKELO – De gemeente Hof van Twente wil voor de periode van een jaar een jongerencoördinator/coach aan stellen die met jongeren zonder startkwalificatie en zonder werk aan de slag gaat om intern en extern contacten te leggen om werk of school, dan wel een combinatie daarvan, een ‘duurzaam perspectief’ te bieden. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een plan voor te leggen met een financieringsvoorstel.

Ook stelt het college de raad voor eenmalig subsidie te verstrekken aan de Weekendschool Toppers op Zondag. Het betreft een eenmalige bijdrage van vijfduizend euro in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid, waarbij het college het geld wil onttrekken in het de Klijnsma-middelen. Dat is een landelijk fonds uit de tijd van PvdA-staatssecretaris Klijnsma, die hiermee gemeenten vanaf 2017 de mogelijkheid bood rijksgeld aan te vragen voor het verstrekken van bijdragen ten behoeve van kinderen in gezinnen op bestandsniveau.

Na de vestigingen in de Twentse steden Almelo, Enschede en Hengelo krijgt Goor de vierde Weekendschool van Toppers in Twente. De kinderen gaan er, als ze gemotiveerd zijn, op zondagen naar toe om er een steuntje in de rug te krijgen en een bredere kijk op mens en maatschappij. De opzet is samen te werken met bedrijven en organisaties om de kinderen zodoende ook over hun toekomst na te laten denken en doelen na te streven, qua vervolgonderwijs. 

 

Deel dit nieuws!