De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe centrummanager Almelo zal niet om werk verlegen zitten

Nieuwe centrummanager Almelo zal niet om werk verlegen zitten

ALMELO – Net als andere gemeenten die hun binnenstedelijke schoonheden en verrassingen willen aanprijzen krijgt ook Almelo een centrummanager, waarvoor de ondernemersorganisatie Centrum Almelo Aktief  het oog liet vallen op kandidaat Plate. De geboren Arnhemmer vervulde een soortgelijke functie al in andere gemeenten. De bedoeling is dat hij een bijdrage levert aan het verbeteren van de promotie van Almelo, inzonderheid de binnenstad. Dat moet gebeuren met een zo groot mogelijke steun van winkeliers/ondernemers. En met de Stichting Almelo Promotie, die vooral bezig is met activiteiten en evenementen.

Geheel onbekend was Almelo niet voor de 62-jarige Plate toen hij besloot een gooi naar Almelo te doen, wan hij was ooit in het kader van een afstudeeropdracht betrokken bij een project in de stad. Hij ziet een stad met veel mogelijkheden die beter zouden moeten worden benut. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat Almelo vanuit het westen de eerste Twentse stad is, zeg maar de eerste stedelijke afslag vanaf de A1.

In de binnenstad wacht de nieuwe centrummanager een hele klus, want de stad wil na de havenklus bij het Marktplein nu ook de Grotestraat-Noord (onder een ander bestuurlijk regime ooit Citypromenade genoemd) en de Grotestraat-Zuid nieuw elan geven. De eerste delen vanaf de Koornmarkt met winkels en vertier, de uiteinden met andere functies, met name wonen. Dat moet behalve met ondernemers, bewoners, bezoekers zeker ook met vastgoedeigenaren. Daarvoor is van provinciewege de Herstructurering Maatschappij Overijssel (HMO) ingeschakeld, mét geld.

Deel dit nieuws!