De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Borne legt megaplan Wooldrik ondanks twijfel haalbaarheid ter visie

Borne legt megaplan Wooldrik ondanks twijfel haalbaarheid ter visie

BORNE - Ofschooon de kans behoorlijk groot is dat onder druk van de wankele financiën der gemeente Borne de gemeenteraad eind dit jaar de plannen voor sportpark 't Wooldrik duchtig zal aanpasen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het prestigieuze toekomstperspectief toch in een concept-bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad van de gemeente Borne ingestemd met herinrichting van ’t Wooldrik, met nieuBornewe sportvoorzienngen, nieuwe scholen en andere sociaal-culturele functies: een oord voor sport, ontwikkeling, beweging, ontmoeting, verbinding en participatie. Het colllege schrijft: 'In het licht van de financiële situatie moet de gemeenteraad nog besluiten of alle wensen en plannen kunnen doorgaan zoals oorspronkelijk gepland. De gemeenteraad kan vragen om het beperken of uitstellen van de investering in sportpark ’t Wooldrik. Hierover vindt in december tijdens de begrotingsdebatten besluitvorming plaats.

Teneinde te voorkomen dat het plan bij een positieve besluitvorming onnodig vertraging oploopt wordt nu de procedure voor herziening van het bestemmingsplan in gang gezet. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de de bouw van een school met buitenschoolse opvang en een groot deel van de nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt. Het totale verbouwingsplan bestaat uit gedeeltelijke renovatie, onderhoud en uitbreiding van het zwembad, gedeeltelijke vervangende nieuwbouw en uitbreiding van het sporthallencomplex, het verplaatsen van het beachveld en realiseren van een beachhal, de aanleg van een 'multifunctioneel beweegpark', een school, het herinrichten van het omliggende terrein en het aanleggen van parkeergelegenheid.

 

 

Deel dit nieuws!