De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA Enschede wil van burgemeester klare wijn over klachtenonrust

CDA Enschede wil van burgemeester klare wijn over klachtenonrust

ENSCHEDE - De raadsfractie van het CDA verlangt van burgemeester Van Veldhuizen een duidelijk verhaal over hoe hij denkt een einde te maken aan de maatschappelijke en politieke onrust en boosheid over het functioneren van de klachtencommissie in het algemeen en de klachtencommissaris in het bijzonder. 'De burgemeester zegt dat hij iets hier mee gaat doen, maar wat is dat iets dan?', stelt fractievoorzitter Koc van de christendemocraten ter stede. 'Daarnaast willen we ook weten of het college de klachtencommissie wel serieus neemt.'

In navolgen van belangenorganisaties heeft ook een flink aantal raadsfracties kritiek op de werkwijze van de klachtencommissie en in lijn daarmee op (verantwoordelijk) klachtencommissaris Van der Kooy, die er recent tijdens een politiek debat niet in slaagde alle partijen te overtuigen. Een belangrijk kritiekpunt is dat zij de oren zou laten hangen naar de ambtelijke afdelingen en individuele ambtenaren als burgers over hun functioneren en werkhouding klagen. De meeste kritikek kwam van SP, GroenLinks, EnschedeAnders, Groep Versteeg, PVV en dus het CDA. Een teken aan de wand is volgens deze partijen ook de wijze waarop de 'commissie' en de 'commissaris' omgaan met kritiek van mensen die sociaal-maatschappelijk afhankelijk zijn van 'de' gemeente en van belangenbehartigers, onder wie sociaal advocaten en de stichting van pleitbezorger/zaakwaarnemer Beunders.

Vanwege de ernst van de sfeer ambtelijke willekeur liet burgemeester Van Veldhuizen weten het dossier nu in zijn takenpakket te willen opnemen. Chefsache derhalve. En het CDA wil nu van hem weten hoe de burgemeester dat voor zich ziet. Koc zegt zich zorgen te maken over het lerend vermogen van de organisatie en wil nu van de burgemeester weten welke 'concrete acties' hij gaat ondernemen om het lerend vermogen van de organisatie te verbeteren. Verder blijkt volgend de leidsvrouw van het CDA dat de basis niet op orde is: niet terugbellen, de bejegening door medewerkers wordt als onvriendelijk ervaren, klachten die veel te lang blijven liggen, slechte informatievoorziening, brieven die door bestuur niet beantwoord worden en post die verdwenen is. 'Het gaat hier om behoorlijkheidsnormen en betrouwbaarheid van de overheid.'

Deel dit nieuws!