De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo tendeert naar minder zware sociaal-culturele kaalslag

Almelo tendeert naar minder zware sociaal-culturele kaalslag

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo moet over een maand, begin november (begroting 2021), beslissen over de door het college van burgemeester geplande bezuinigingen op sociaal-culturele voorzieningen. Zo zou de openbare bibliotheek twee ton moeten interen. Ook het stadsmuseum dient een bijdrage te leveren aan de door het college noodzakelijk geachte bezuinigingen op het sociaal-culturele erf in de stad. Het college maakt trouwens al terugtrekkende bewegingen, zeker waar het gaat om het voortbestaan van de Openbare Bibliotheek en het Stadsmuseum Almelo.

Naar de mening van directeur Sweep is een bezuiniging van twee ton de doodsteek voor de bibliotheek. In zijn tijd als topambtenaar van het sociaal-culturele domein had Sweep veel minder moeite met bezuinigingen der gemeente Almelo op de bibliotheek, temeer daar hij nogal wat commentaar had op veel activiteiten van zijn voorganger. Sweep zal trouwens zelf ook het veld moeten ruimen, onder meer vanwege een bestuurlijke fusie van de Openbare Bibliotheek en Cultuurcentrum Hof 88, waarover Hof-directeur Kemps de directie gaat voeren.

Vanuit de gemeenteraad is ook al ongezouten kritiek geleverd op het wegvagen van sociaal-culturele voorzieningen ter stede, met name vanuit oppositiepartijen, inzonderheid het 'links blok'. Volgens burgemeester Gerritsen hoort een openbare bibliotheek bij een stad met de omvang en de betekenis van Almelo. ‘De vraag is wel’, aldus de burgemeester, ‘welke functies en tegen welke kosten’.

In dat verband releveerde hij ‘dat een bibliotheek tegenwoordig meer is dan een verzameling boeken, het is een mediatheek geworden, een plek voor ontmoeting, discussie en debat geworden'. Dat is de bibliotheek van voor het tijdperk Sweep. Ook heeft Gerritsen tegen de lokale omroep Aavisie laten weten dat hij ook meent dat het Stadsmuseum in het monumentale Rectorshuis van grote waarde is.

Deel dit nieuws!