De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • SP hekelt Oldenzaal om schrappen huishoudelijke ondersteuning

SP hekelt Oldenzaal om schrappen huishoudelijke ondersteuning

OLDENZAAL - Er moet worden voorkomen dat gemeenten huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo schrappen. Dat vindt de SP bij monde van het kamerlid Hijiink, die daarmee reageert  op een plan van deze strekking van de gemeente Oldenzaal die daarover recent een motie aannam. Naar de mening van Hijink lossen gemeenten hun financiële sores, met oplopende tekorten, niet op door 'belangrijke onderdelen van de zorg af te schaffen' alsof ze dan niet bestaan. Het zal een verplaatsing van het probleem zijn, want veel vormen van zorg worden dan óf niet meer vergoed óf moet uit de bijzondere bijstand komen, wat lood om oud ijzer is.

Hijink wil van minister De Jonge onder andere weten of er meer gemeenten net als Oldenzaal overwegen de huishoudelijke zorg uit de Wmo te halen. Ook wil hij weten welke middelen de minister tot zijn beschikking heeft om Oldenzaal ‘van dit slechte plan af te houden’. Huishoudelijke verzorging is de basis is van de zorg, vindt de SP-parlementariër. ‘Het wegvallen van deze zorg kan leiden tot verarming, vereenzaming, extra belasting voor mantelzorgers, een hoger risico op vallen en daardoor juist mogelijk tot duurdere zorg.’

Hijink ziet dat gemeenten worstelen met tekorten op het sociaal domein, maar wil voorkómen dat gemeenten daardoor overgaan tot ‘dramatische besluiten’. Hijink wil van de minister weten of het kabinet gemeenten financieel tegemoet wil komen ‘zodat doldrieste ingrepen zoals het schrappen van de huishoudelijke zorg voorkomen kunnen worden'. Veel gemeenten geven aan dat het aantal aanvragen voor een Wmo-voorziening sinds de invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van negentien euro per maand (het Wmo-abonnementstarief) fors is gestegen. Zo is er in Oldenzaal sprake van een stijging van tien procent, met name aanvragen voor huishoudelijke verzorging. Het ministerie van VWS heeft een onderzoek naar de tarieven aangekondigd.

 

Deel dit nieuws!