De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo staat er financieel opnieuw beter voor dan de buursteden

Hengelo staat er financieel opnieuw beter voor dan de buursteden

HENGELO – De gemeente Hengelo heeft  in haar tweede beleidsrapportage een financieel voordeel van 1,9 miljoen euro in de boeken opgenomen. Het begrote exploitatiesaldo was ook positief, zij het fors minder, want 'slechts' 21.000 euro positief. Het college komt met aanbevelingen voor de besteding. Conform de traditie is het overschot in Hengelo in schril contrast met de oplopende tekorten in de buursteden Almelo en Enschede.

Het college van burgemeester en wethouders meldt de gemeenteraad het overschot in de tweede beleidsrapportage tussentijds over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2020.  Deze rapportage laat in principe zelfs een financieel voordeel van bijna drie miljoen zien, maar dat bedrag verminderde sterk door de financiële effecten van de coronarapportage van ruim een miljoen.

Het college stelt de raad voor een ton te onttrekken aan de reserve ten behoeve van het binnenstedelijke bouwproject Lange Wemen en ruim een halve ton  voor het plegen van groot onderhoud aan de haven van Hengelo aan het Twentekanaal. Ook stelt het college voor bijna een halve ton aan te wenden voor de organisatieontwikkeling ten stadhuize vanwege enkele sociale aanpassingen in de ambtelijke arbeidsvoorwaarden.

 

Deel dit nieuws!