De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Na lang wachten nu zicht op woningbouw in het kerkdorp Haarle

Na lang wachten nu zicht op woningbouw in het kerkdorp Haarle

HAARLE/HELLENDOORN - Het college van burgemeester en wethouders der gemeeente Hellendoorn wil benoorden het kerkdorp Haarle om te beginnen de bouw van zo'n dertig woningen planologisch en sstedenbouwkundig mogelijk maken. Tende te voorkomen dat aannemers en speculanten nu spoorslags gronden gaan verwerven heeft het college per direct het recht van eerste koop verworven. Daartoe is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op het gebied van toepassing verklaard. Dat houdt in dat elkeen de grond of goed wil verkopen eerst bij de gemeente belangstelling moet peilen.   

Er klinkt al jaren een roep vanuit Haarle om meer woningen in en bij het dorp te bouwen, inzonderheid voor jongeren/starters en senioren. Door het gebrek aan mogelijkheden voor woningbouw hebben al veel met name jonge Haarlenaren de keuze gemaakt om te verkassen naar omliggebde dorpen, waaronder Hellendoorn, Nijverdal en Raalte. In de afgelopen jaren heeft mt name Plaatselijk Belang Haarle aangedrongen op de bouw van woningen waaraan behoefte bestaat. De plaatselijke politieke partij Lokaal Hellendoorn drong er ook geregeld op aan.

Er ontstonden mede mogelijkheden doordat de gemeente Hellendoorn in andere kernen, waaronder de 'uitleggebieden' Hellendoorn-Noord en Kruidenwijk-Zuid een aantal bouwplannen schrapte. Dat gebeurde in nauw overleg met de provinciale overheid en de woningcorporatie Reggewoon. In een communiqué laat wethouder Overmeen weten blij te zijn met de ontwikkeling omdat, zo weet zij ook, de nood in Haarle hoog is. 'Voor de leefbaarheid in onze kleine kernen is het belangrijk dat ook starters en doorstromers een kans hebben op de woningmarkt. Het draagt bij aan het in stand houden van voorzieningen, zoals scholen en sportverenigingen.'

Deel dit nieuws!