De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Overijssel pompt 135 miljoen in economie, ook via fonds Wadinko

Overijssel pompt 135 miljoen in economie, ook via fonds Wadinko

ENSCHEDE - Het college van gedeputeerde staten in Overijssel wil tientallen miljoenen investeren in de provinciale economie. In een persbericht rept het college over een bedrag van 135 miljoen. Voor een deel is het geld dat al bestemd was, maar dat nu naar voren wordt gehaald. De investeringen sluiten voor een groot deel ook aan op eerder geformuleerde doelen, zoals de energietransitie, de kennisontwikkeling, de innovatie en het midden- en kleinbedrijf.

Opvallend is dat het investeringsfonds Wadinko, een initiatief van aandeelhoudende gemeenten, een tien miljoen krijgt toegeschoven. Dit fonds participeert in bedrijven die werkaanbod en arbeidspotentieel hebben, maar een sprong naar voren moeten maken om bestaande markten beter en nieuwe markten sneller te bedienen. Daar kunnen ze goedkoop geld voor krijgen. De belangrijkste doelstelling van Wadinko is het creëren van werkgelegenheid.

Uit de Overijsselse vleespotten komen ook miljoenen op tafel voor cofinanciering, wat vaak een voorwaarde is voor Haagse ministeries en fondsen en Europese investeringsimpulsen. Daarenboven wil het college van gedeputeerde staten  al geplande investeringen 'naar voren halen' om juist in de huidige crisis projecten van stapel te laten lopen.

Juist nu is het nodig, zegt gedeputeerde Van Hijum van Financiën in het provinciale perscommuniqué, om Overijssel te helpen met de noodzakelijke vernieuwing, en bovendien flink te investeren om de economie draaiende te houden. Dit blijven we koppelen aan maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie. Het is bijzonder dat we als provincie een dergelijk breed en omvangrijk investeringsvoorstel kunnen neerleggen. We verwachten op deze manier bij te dragen aan een sterk herstel uit de crisis. Samen bouwen we aan Overijssel.' Het herstel- en transitieplan is een vervolg op het nood- en overbruggingspakket voor dat al vóór de zomer vaststelden. Het plan wordt betrokken bij het vaststellen van de begroting 2021. Provinciale Staten bespreken de voorstellen op 21 oktober (commissies) en 11 november (plenair).

Deel dit nieuws!