De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser wil tijdelijk gezondheidscentrum voor basiszorg Overdinkel

Losser wil tijdelijk gezondheidscentrum voor basiszorg Overdinkel

OVERDINKEL/LOSSER - Er komt een noodgebouw voor een gezondheidscentrum aan de Hoofdstraat in het grensdorp Overdinkel. Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Losser heeft het sein daarvoor op groen gezet. De noodunit preludeert op de beoogde nieuwbouw van een gezondheidscentrum in de oude pastorie van de Hervormde Kerk.

Het college vraagt de raad nú om met toepassing van de zogenaamde 'kruimelgevallenregeling' hier medewerking aan te geven door een omgevingsvergunning te verlenen voor een periode van twee jaar. De bedoeling is aldus op afzienbare termijn te kunnn beginnen met het verlenen van eerstelijnszorg in het Losserse kerkdorp, want dat is nu een leemte.

Over de toekomst van de Hervorm Losser bestaat blijkens een kerbericht nog onduidelijkheid. 'Niemand weet hoe de kerk er binnen afzienbare tijd ook bij ons uit zal zien, maar met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij één ding hoog blijven houden, namelijk dat het van levensbelang is dat mensen elkaar opzoeken en stimuleren om als mensen van God te leven.'

 

 

 

Deel dit nieuws!