De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Corporatie torpedeert plan van school en parochie in Geesteren

Corporatie torpedeert plan van school en parochie in Geesteren

GEESTEREN - Door de weigering van de Woningstichting Tubbergen grond te verkopen dreigt het breed gedragen plan voor een combinatieplan van de Aloyisiusschool en  de parochiegemeenschap Pancratius te sneven. Eerder werd ook al vergeefs gepleit voor nieuwbouw ten dienste van onderwijs,  sport en winkels. De gemeente schakelt nu terug naar de bouw van een nieuwe school op de plek van de huidige Aloysiusschool aan de Kampboerlaan.

Bij talrijke 'dorpsgesprekken' over nieuwe accommodaties waren ook de voetbalclub Stevo, en de sportlokaalstichting TOF betrokken. Door de weigering van de woningcorporatie valt het plan van 'Mijn Geesteren 2030', waar veel enthousiasme voor bestond in de dorpsgemeenschap, al in duigen vóór het daadwerkelijk vorm krijgt Onduidelijk is waarom de corporatie het plan torpedeert vóór het in een maatschappelijk akkoord een plek kon krijgen.

Het gemeentebestuur reageert berustend. 'Helaas een kink in de kabel gekomen nu Woningstichting Tubbergen heeft besloten de grond die voor het plan nodig is, niet te willen verkopen. Daarom is besloten terug te gaan naar de eerdere variant: bouwen van een nieuwe school op de huidige locatie van de school en hier voortvarend mee aan de slag te gaan', luidt de reactie van het college van brgemeester en wethouders te Tubbergen. 

 

 

 

Deel dit nieuws!