De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Aanpassing van plangebied voor woningen-met-bedrijf in Boekelo

Aanpassing van plangebied voor woningen-met-bedrijf in Boekelo

BOEKELO/ENSCHEDE – Er bestaat weinig belangstelling voor de woon- werkkavels in het gebied De Bleekerij te Boekelo. De gemeente Enschede ziet potentiële kavels waarop gewoond én gewerkt mag worden. De reguliere woonkavels op de gronden waar vroeger het bedrijf Texoprint was gevestigd vinden wél gretig aftrek. De Bleekerij is inmiddels grotendeels ontwikkeld. De woon-werkkavels aan de Verzetslaan zijn merendeels nog niet gerealiseerd. De gemeente Enschede wil ter bevordering van de verkoop de regels voor de kavels aanpassen, waaronder de zogenoemde eisen van Welstand.

De ‘halachtige’ doelomschrijving voor de bedrijfsgebouwen (die worden gerealiseerd op dezelfde kavel als de woningen) spoort onvoldoende met de wensen van potentiële kopers. Het gevolg is dat de afzet van deze kavels achterblijft en de Bleekerij als gebiedsontwikkeling niet wordt afgerond.

Er is bekeken op welke wijze beter kan worden voldaan aan de wensen van toekomstige gebruikers en tegelijkertijd wordt voldaan aan de beoogde beeldkwaliteitseisen en samenhang voor het gebied. Hiertoe komt er een ‘verruiming’ van de mogelijkheden, waarbij de beeldkwaliteitseisen voor de woning en bedrijfsgebouw enigszins worden verruimd worden, zonder dat dit volgens de gemeente afbreuk doet aan de beeldwaarde. Daar waar eerder de Nieuwe Haagse School het vertrekpunt was, wordt nu ingezet op een ‘klassieke architectuur van de jaren dertig'. Dit maakt het mogelijk een woonstede en een bedrijfspand op een kavel op De Bleekerij bij elkaar te laten verrijzen.

Deel dit nieuws!