De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twenterand wil van aandelen Twence af voor prijs jaren dividend

Twenterand wil van aandelen Twence af voor prijs jaren dividend

VRIEZENVEEN – De gemeente Twenterand wil haar aandelen in het vuilverbrandings- en energieopwekkingsbedrijf Twence te gelde maken. Dat zou dan voor een reële prijs moeten gebeuren. Eerder al gaven de gemeenten Almelo en Oldenzaal aan tot verkoop van hun aandelen Twence over te willen gaan. Momenteel zijn behalve de veertien Twentse gemeenten ook de gemeente Berkelland en sinds kort Stadt Munster aandeelhouder.

De bedoeling  is dat de aandeelhouders in december opnieuw een strategische keuze maken, namelijk om al dan niet deel te nemen aan een nieuw verwerkings- en leveringscontract afval vanaf juni 2022. Gemeenten die niet deelnemen zullen de aandelen tegen nominale waarde (zijnde één euro per aandeel) conform moeten overdragen (bijzondere waarderingsregel aandeelhoudersovereenkomst 2011). Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Twenterand vindt dat het voor de afvalverbranding onnodig is aandeelhouder van Twence te zijn. De hoofdreden om aandelen te hebben is een aantoonbaar maatschappelijk belang en naar het oordeel van het college is daar in de situatie van Twenterand amper sprake van.

De omzet van het bedrijf in Hengelo komt voor negentig procent voort uit commercieel afval en dat is geen lokaal belang aan de noordrand van Twente. Waar nog bijkomt dat er vanuit Twence onvoldoende inzicht en inzet zou zijn aan front van een duurzame samenleving in het algemeen en de circulaire economie in het bijzonder, mede door een procedé dat op veel fronten achterhaald zou zijn. ‘Aandeelhouders moeten elkaar niet in houdgreep houden als aandeelhouders willen verkopen voor een reële prijs.  En dat is volgens het college een prijs ‘waarmee het dividendverlies gedurende een lange termijn kan worden gedekt’.

Deel dit nieuws!