De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Advies aan Haaksbergen om taken aan Hengelo over te dragen

Advies aan Haaksbergen om taken aan Hengelo over te dragen

HAAKSBERGEN/HENGELO - De gemeente Haaksbergen kiest voorshands voor Hengelo als gemeente om taken aan over te dragen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders der gemeente Haaksbergen laten weten aan de collegae in zowel Hengelo als Enschede, dat ook in aanmerking kwam. Op voorspraak van het advies van bureau Hiemstra & De Vries valt de 'voorlopige' keuze op Hengelo. Volgens het adviesbureau is uitbesteding van de bedrijfsvoering aan Hengelo eenvoudiger, want minder complex, dan aan Enschede. Dat geldt zeker voor de ICT, want op dat gebied zou er meer 'aansluiting' zijn bij de metaalstad dan bij de textielstad. En ook: 'Uitbesteding van de bedrijfsvoering aan Hengelo zal eenvoudiger zijn, omdat de gevolgen voor het primair proces overzichtelijker zijn.'

Twee voorwaarden hebben volgens het bureau 'een sterke doorwerking op de complexiteit van uitbesteding'. Volgend uit de voorwaarden moet Haaksbergen, als het de bedrijfsvoering onderbrengt bij Enschede ook Werk & Inkomen en de uitvoering van de Participatiewet onderbrengen in Enschede of zelf blijven doen. Het bureau: 'Dit is een impactvolle overgang die de dienstverlening aan kwetsbare inwoners in Haaksbergen raakt.' Zulks tendeert naar een voorkeur voor Hengelo.

Overigens geeft zowel Hengelo als Enschede aan op voorhand niet akkoord te zijn met enkele kaders van de Haaksbergse bestuursopdracht: bedrijfsvoering de komende zes jaar uitvoeren op het gewenste kwaliteitsniveau tegen de budgetten uit de begroting 2020 staat op gespannen voet met het uitgangspunt alleen tegen een reƫle prijs; en Haaksbergse uitgangspunten over de overgang van personeel kunnen op gespannen voet staan met de arbeidsvoorwaardelijke afspraken in Hengelo of Enschede. Daarmee is nadrukkelijk niet gezegd dat Hengelo of Enschede het personeel niet wenst over te nemen, want dit lijkt voor beide partijen wel een logisch vertrekpunt. Beide steden willen in dit stadium evenwel geen blanco cheque afgeven en hierover goede afspraken maken.

Deel dit nieuws!